Bell-Wood

בל ווד בר נוסד בשנת 2005 ונותן מענה לחובבי הבירות, הוויסקי ואווירת הפאב האנגלי. מהחבית: גינס, טובורג, ווינשטפן, סטלה, לף בראון, נגב אמבר אייל, עמק האלה טריפל, שפירא פייל אייל, שפירא לאגר וברז מתחלף. בקבוק: הוגארדן, קורנה, קסטיל רוז', סיידר תפוחים, קרלסברג, ליפמנס ובקבוק מתחלף יוסף ריבלין 5