Bakshih

טאפס בר תפריט שף מוקפד רחוב השיקמה 6 שוק מחנה יהודה

בירות מהחבית: אלכסנדר בלונד לף בראון קלסברג

בירות בקבוק: אלכסנדר בלייזר סטלה טובורג רד קורונה ווינשטפאן גינס הורגרדן